Házassági vagyonjogi szerződés ügyvédi munkadíja, most csak 30.000.-Ft!


Házastársi vagyonközösség megszünése, VAGYONMEGOSZTÁS, vagyonjogi per.

Kérdezzen! - Felelek

 

-A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi  vagyonközösség keletkezik.

(Az erre vonatkozó rendelkezéseket az új PTK.NEGYEDIK könyv szabályozza.)

Osztatlan közös tulajdon mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt

• akár együttesen,

• akár külön-külön szereztek,

kivéve az, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

-A vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt a bíróság fontos okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti.

A házassági életközösség megszűnésekor a vagyonközösség is véget ér, és bármelyik házastárs követelheti a közös vagyon megosztását is. 2014-tol illetékmentes, a házassági vagyonmegosztás többletvagyon szerzés etén is.

 

A felek közötti megállapodás létrejöhet:

• peren kívül vagy

• perben (bíróság által jóváhagyott egyezséggel).

 

A peren kívüli megállapodáshoz nem kell a bíróság jóváhagyása és az a PTK. értelmében alapvetően nincs alakszerűséghez kötve, vagyis létrejöhet akár szóban, akár írásban, de még ráutaló magatartással is, kivéve, ha más jogszabály mégis meghatározott formához köti. (pl. ingatlanra vonatkozóan a Ptk.)  Vagyonmegosztás  Ingatlan szerzodés

 

A perbeli egyezség megkötése lehet:

• kötelező (pl. a megegyezéses bontásnál), de

• létrejöhet pusztán a felek akaratából is.

 

  Amennyiben a felek megállapodása teljesíthetetlen, végrehajthatatlan kitételeket tartalmaz, az ilyen egyezség jóváhagyását a bíróság megtagadja.

 

Az egyezség jóváhagyása jogerős megtagadásának következménye az, hogy a tárgyban - hacsak a felek a per megszüntetését nem kérik - a bíróság dönt.

A bírósági ítélettel történő rendezésnél a felek teljes vagyoni helyzetét fel kell deríteni.

A bírói döntés (ítélet) elengedhetetlen segédeszköze a vagyontárgyak, jogok, kötelezettségek számbavétele, a vagyonmérleg. Fontos azonban, hogy a számbavétel érdekében a bíróság hivatalból nem folytathat le bizonyítást, hanem a felek által rendelkezésre bocsátott peradatok alapján kell valamennyi igényről döntenie.

Az érvénytelenítési és bontókeresettel a házassági viszonnyal összefüggő vagyonjogi kereset is összekapcsolható, illetve az ilyen igény viszontkeresettel érvényesíthető.

 

Ha a felek a kötelék és a vagyonjog kérdésére egyaránt kiterjedő ítélet ellen csak a vagyonjogi kérdésekben terjesztenek elő fellebbezést, a kötelék kérdésében hozott ítéleti rendelkezés jogerőre emelkedik,  és arra a fellebbezési kérelem és a csatlakozó fellebbezés utólag sem terjeszthető ki.           

 

Kérjen időpontot! 9-18-ig hívhat 06-20-354 8963,  éjjel-nappal írhat!

 Vagyonmegosztás

                 Vagyonközösség megszűnése után Vagyonmegosztás.

    Vagyonmegosztás

Vagyonmegosztás

Időpont foglalás


         ÜGYVÉD         
  Időpontegyeztetés 
    06-20-354 8963   
Tel./Fax:1/239 5434 
 1134 Budapest, XIII.

 

Ajánlatkérés

 

Vagyonmegosztás

 

Házassági vagyonmegosztásról célszerű a válóper megkezdése előtt megegyezni, hogy ne kelljen a válás után vagyonjogi perre költeni.

Vagyonmegosztás

Megegyezéses válás!

2010 Dr. Mohos Gábor ÜGYVÉD cégalapítás Budapest

 

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn,
az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.